Termeni și Condiții

Termeni și condiții SC TRANSALPINA FAN SRL cu sediul Hotel Nedei, Loc Mărtinie, Jud. Alba

Informații comerciale: 

S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L.
Sediul social: sat Șugag, com. Șugag, str. Valea Frumoasei, nr.41, jud. Alba
C.U.I.: RO 29342575
Reg. Com: J01/796/2011

1. Acceptare

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.nedeihotel.ro (denumit in continuare “site”) și că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere și de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.nedeihotel.ro.

S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. utilizează informațiile personale pentru o mai buna înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L., în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

2. Înregistrarea datelor

S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în vederea:

prestării serviciilor hoteliere și de turism;

efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;

completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;

transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;

realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.

3. Utilizarea datelor

S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. administrează și utilizează datele personale primite în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plăților autorizate prin serviciul de rezervări online.

Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată și modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul.

Datele nu vor fi dezvăluite nimănui, cu excepția organelor abilitate ( Poliția , SRI, etc) pe bază de cerere scrisă, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Securitatea datelor

Datele colectate prin site-ul nostru sunt reținute automat în sistemul informatic intern și se pot accesa de către angajații noștri doar pe baza de utilizator și parolă. Sistemul informatic oferă unelte avansate de protejare a datelor sensibile și este conform standardului PCI-DSS(Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard).

5. Informare

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a va opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta telefonic / e-mail folosind pagina de contact.

6. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești din Alba.

Termeni utilizare site

ACORDUL PRIVIND INFORMATIILE CONTINUTE IN SITE ȘI FOLOSIREA ACESTUIA:

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul nedeihotel.ro. ACCESÂND nedeihotel.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul nedeihotel.ro.

1. Termeni și condiții de utilizare

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.nedeihotel.ro. Accesand sau utilizând site-ul www.nedeihotel.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L.. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

2. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.nedeihotel.ro are dreptul sa vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, sa tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

3. Obligațiile utilizatorului

Acest site, împreuna cu toate modulele si materialele sale, este proprietatea înregistrată a S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L..

Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. a site-ului si a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.

Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.

Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.

Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră nouă trebuie să nu conțină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.

Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. la adresa: office@nedeihotel.ro

4. Conținut exterior

In conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri externe sau alte materiale de la parți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L.. Ne declinăm orice responsabilitate fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare in acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații in legătura cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații. Ce sunt Cookies? Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis înapoi de către navigator, de fiecare data când accesează acel server. Exista si o serie de păreri greșite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe impresia (greșita) ca ele ar conține cod executabil sau ceva care poate influenta funcționarea sistemului de operare. În realitate ele sunt doar texte, și nu pot să execute nicio operație

5. Utilizarea datelor

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC.S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. Www.nedeihotel.ro este un site cu conținut informativ. S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru S.C. ALPIN 2003 S.R.L.. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu este responsabila în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

6. Clauze de nerăspundere:

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. Www.nedeihotel.ro este un site cu conținut informativ. S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L.. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu este responsabila în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L..

S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoana/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

7. Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. In cazul in care doriți sa nu mai primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul office@nedeihotel.ro.

8. Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife pe camera pe noapte si includ TVA, taxa hoteliera, mic dejun.

Putem sa confirmam rezervarea Dvs. numai daca ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele Dvs. personale sunt corecte.

Rezervarea poate fi anulata fără penalizări cu 72 de ore înainte de data sosirii ora 15:00. În caz de neprezentare sau anulare târzie S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L. își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, să nu restituie suma aferentă primei nopți.

9. Notificări

Orice notificări în legătură cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: office@nedeihotel.ro.

10. Încetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

11. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea romana. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competenta de la sediul S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L.. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul S.C. TRANSALPINA FAN S.R.L.

12. Animale companie

Animalele de companie nu sunt acceptate in hotel.

Nedei Hotel & Spa

Răspunde în câteva minute

Nedei Hotel & Spa

Bună ziua. Cu ce vă putem ajuta?

3:03 pm